fbpx

25.800.000,0 23.200.000,0

  • Kích thước sản phẩm: 601×541 mm
  • Kích thước khoét đá: 541x471mm
089 882 9779