Thiết Bị Bếp & Gia Dụng Chính Hãng – Living Home Appliances

Sản Phẩm Nổi Bật

+ CK 20-25%
40.559.200 
+ CK 20-25%
+ CK 20-25%
+ CK 25-30%
11.691.000 
+ CK 20%
3.344.000 
+ CK 30-40%
34.240.000 
+ CK 25-30%
19.770.000 
+ CK 30-40%
4.920.000 
+ CK 20%

Bếp Điện Từ

+ CK 25-35%
16.064.000 
+ CK 20-30%
+Tặng hút mùi
+Tặng hút mùi
+ CK 25-35%
5.760.000 
+ CK 25-35%
+Tặng hút mùi
+ CK 20-25%

Bếp Điện Từ

Bếp từ Teka IZS 96700 MST

40.735.200 
+ CK 25-35%
22.144.000 
+Tặng hút mùi
+ CK 20%
+ CK 20-30%
19.040.000 

Máy Hút Mùi

+ CK 25-35%
7.032.000 
+ CK 25-35%
5.984.000 
+ CK 25-35%
2.952.000 
+ CK 25-35%
6.072.000 
+ CK 25-35%
7.760.000 
+ CK 30-40%
+ CK 25-35%
3.360.000 

Lò Nướng Âm

+ CK 25-30%
+ CK 25-35%
21.192.000 
+ CK 25-30%
53.400.000 
+ CK 25-35%
15.104.000 
+ CK 20-25%
+ CK 20%
+ CK 30-40%
+ CK 20-25%

Máy Rửa Chén

+ CK 20%
21.120.000 
+ CK 20-25%
+ CK 25-35%
9.432.000 
+ CK 20-30%
10.872.000 
+ CK 25-30%
20.800.000 
+ CK 25-30%
27.450.000 
+ CK 20-30%

Máy Rửa Chén Bát Texgio

Máy Rửa Chén Texgio TG-W60F966

11.672.000 
+ CK 20-30%

Máy Rửa Chén Bát Texgio

Máy rửa chén Texgio Ultrasonic TGU-800XS

30.400.000 
+ CK 20-30%
15.864.000 
11.220.000 
+ CK 20-30%
15.040.000 

Máy Lọc Nước

Thông Tin Hữu Ích